Centre d'ajuda

M’agradaria rebre un SMS

Pots seleccionar, al pas 2 de la reserva, a la secció sobre dades del passatger principal, l’opció de rebre un SMS a més del correu electrònic. Pots seleccionar, o bé l’opció de rebre els detalls sobre la teva reserva per SMS al teu mòbil, més rebre una confirmació del teu servei, 24 h abans de cada servei de trasllat, o bé només l’opció de rebre les dades de la teva reserva també per SMS per a una consulta fàcil i ràpida. Cadascuna d’aquestes opcions té diferents costos.

Si desitges afegir l’opció de rebre un SMS, però ja has completat la reserva, deus contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través del Xat en viu, ja que primer hem de rebre el pagament.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 6 de 10