Centre d'ajuda

He de donar propina al conductor?

Els conductors estan autoritzats a acceptar propines, encara que aquestes ja estan incloses en el preu.

Aquest article ha estat útil?
Usuaris a qui els ha semblat útil: 122 de 129