Support

Varför kan jag inte skriva in en adress i upphämtnings-/avlämningsrutan?

I det första steget i bokningsprocessen ombeds du att välja platsen för ditt boende (stad, ort eller område) och inte exakt adress. Närmare adressuppgifter ska fyllas i under steg 3 i onlinebokningsprocessen.

Om du är osäker på området du vill boka, vänligen kontakta ditt boende eller kontrollera platsen (staden, orten eller området) på Google Maps.

Var denna artikel till hjälp?
8 av 30 tyckte detta var till hjälp