Support

Hur gör jag en bokning?

Bokningar måste göras via webbplatsen, vi tar inte emot bokningar via telefon, e-post eller Live chatten. Den som bokar måste vara minst 18 år och är ansvarig för att fullfölja bokningen online, se till att alla uppgifter som lämnas är korrekta och fullständiga och fullgöra betalningen.

När du ingår ett avtal med ST Services Iberia S.L. kommer bolaget att vidta de nödvändiga formaliteterna för att organisera de begärda tjänsterna.

Om transportoperatören inte kan tillhandahålla de begärda tjänsterna kommer du att informeras och hela beloppet kommer att återbetalas via samma betalningsmetod som du använde. Vi befriar oss från allt övrigt ansvar.

Om transportoperatören meddelar att transferuppgifter som flightnummer, destination eller resetider inte är korrekt angivna, kommer vi inte att vara ansvariga även om du fått din bokningsvoucher med de uppgifter som lämnades under bokningsprocessen.

Du måste bekräfta alla meddelanden vi skickar till dig. Om du inte bekräftar mottagandet av ett e-postmeddelande ska den dokumentation som finns på vår e-postserver betraktas som bevis på mottagandet.

Var denna artikel till hjälp?
9 av 24 tyckte detta var till hjälp